סמ"ר בנימין מיסטריאל

עיטור המופת משטרת ישראל

סמ"ר בנימין מיסטריאל קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעילותו בשנת 1969. תיאור העיטור בתאריך 1.8.1969 שימש סמל ראשון/ח בנימין מיסטריאל כמפקד כוח סיור של משמר הגבול, אשר נע מזרחית לקיבוץ מסדה. במהלך הסריקה נפתחה אש לעבר הכוח וסמל ראשון/ח בנימין מיסטריאל נפגע בכתפו ואיבד דם רב. חרף איבוד הדם הרב וחוסר היכולת להשתמש בידו האחת, המשיך לפקד על אנשיו. בידו הבריאה אותת לחולית הפיקוד הקדמית על מנת לדווח לה על מקום הימצאו של הכוח ובקור רוח הצליח לחלץ את אנשיו מתוך הנגמ׳׳ש המותקף לעמדות בטוחות. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת משטרה