סמ"ש עאדל מעדי

עיטור המופת משטרת ישראל

סמ"ש עאדל מעדי קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעילותו בשנת 1968. תיאור העיטור בתאריך 6.9.1968 נפתחה אש לעבר סיור של משמר הגבול, אשר נע באזור נוה אור. באש זו נפגע נגמ״ש הסיור, אנשיו נפצעו והתחמושת שבתוכו החלה לבעור. חרף התפוצצויות התחמושת לא היסס סמל שני עאדל מעדי להתקרב אל הנגמ״ש ולחלץ מתוכו את הפצועים ואת הנשק. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת משטרה