12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2012

מצטיין הנשיא מוסד שנת 2012
12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2012


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2012