12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2013

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2013
12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2013


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2013