גדוד חיל-רגלים קל 134 בעוצבת "הגליל".

תעודת הערכה אלוף

תעודת הערכה לגדוד חיל-רגלים קל 134 בעוצבת "הגליל" יאיר גולן, אלוף מפקד פיקוד הצפון כ"ו באלול תשע"ד, 21 בספטמבר 2014