פלוגת הסיור 5351 בעוצבת "הבשן".

תעודת הערכה אלוף

תעודת הערכה לפלוגת הסיור 5351 בעוצבת "הבשן" יאיר גולן, אלוף מפקד פיקוד הצפון כ"ו באלול תשע"ד, 21 בספטמבר 2014