צל"ש יחידתי, יחידת "רימון" – חטיבת "גבעתי"

צל"ש האלוף
צל"ש יחידתי, יחידת "רימון" – חטיבת "גבעתי" - גדוד פתן


תאריך: פברואר 2015 צל"ש: האלוף מידע: צל"ש מפקד פיקוד הדרום מוענק ליחידת "רימון" מחטיבת "גבעתי" על שהראתה דבקות במשימה וחתירה לניצחון ומקצועיות. להלן תיאור המעשה: זמן מה לפני תחילת מערכת "צוק איתן", סייעה יחידת "רימון" לגופים השונים להתמודד עם איום הטרור, תוך שהיא מגלה יוזמה וחדשנות. עם תחילת מערכת "צוק איתן" ביום שלישי, ט' בתמוז התשע"ד (8 ביולי 2014), הובילה יחידת "רימון" תהליך. במהלך מערכת "צוק איתן", לחמו לוחמי היחידה בקרבות רבים בעומק שטח האויב. בקרבות שבהם השתתפו לוחמי היחידה הם מילאו את משימותיהם בהצלחה ופגעו בעשרות מחבלים. בתוך כך, נפגעו לוחמים מהיחידה. כל הלוחמים שנפגעו בקרבות, פונו על ידי חבריהם במהירות וביעילות וחיי חלק מהם ניצלו עקב כך. יחידת "רימון" הראתה במעשיה דבקות במשימה לאור המטרה, יוזמה, התקפיות ותחבולה. שלמה (סמי) תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום ה' באדר התשע"ה 24 בפברואר 2015