אות הערכה יחידתי לשייטת ספינות הטילים

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אות הערכה יחידתי לשייטת ספינות הטילים


שייטת ספינות הטילים קיבלה את אות ההערכה מטעם הרמטכ"ל על חלקה במבצע במסגרת המבצע הובילה היחידה את הלוחמים לנקודת היעד והפגינה דייקנות ומקצועיות. בכך אפשרה היחידה את ביצוע המבצע ותרמה רבות לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רא"ל הרמטכ"ל 16 ביוני 2021