צל"ש יחידתי, יחידת שריון מעוצבת "בני אור" של חיל השריון

צל"ש האלוף
צל"ש יחידתי, יחידת שריון מעוצבת "בני אור" של חיל השריון - גדוד פתן


תאריך: פברואר 2015 צל"ש: האלוף מידע: צל"ש מפקד פיקוד הדרום מוענק יחידת שריון מעוצבת "בני אור"-חיל השריון על שהראו דבקות במשימה וחתירה לניצחון ומקצועיות. להלן תיאור המעשה: זמן מה לפני מערכת "צוק איתן" הועמדו צוותי היחידה תחת פיקוד עוצבת "שועלי הדרום". במשך חודשים רבים ביצעו לוחמי היחידות פעילות ביטחון שוטף בכל גזרת העוצבה והשתתפו בהגנת גדר הביטחון המפרידה בין רצועת עזה לבין מדינת ישראל. במהלך מערכת "צוק איתן", השמידו הצוותים מספר גדול וחסר תקדים של מטרות אויב שסיכנו היחידה הלוחמת ואיימו עליה. בנוסף על המשימות שהוטלו עליהם, סייעו צוותי היחידות גם ליחידות אחרות למלא את המשימות שהוטלו עליהן. מפקדי היחידה ולוחמיהן פעלו במהלך המערכה תוך שהם מפגינים נחישות וחותרים לניצחון בכל עימות עם האויב. היחידה הראו במעשיהן דבקות במשימה לאור המטרה, יוזמה והתקפיות ורוח לחימה. שלמה (סמי) תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום ה' באדר התשע"ה 24 בפברואר 2015