רנ"ג יגאל לוי

תעודת הערכה אלוף
יגאל לוי

יגאל לוי


מכתב הערכה מטעם מפקד פיקוד הדרום מוענק לֿ4624823 רב ֿנגד יגאל לוי על שהראה דבקות במשימה וחתירה לניצחון, אחריות ומקצועיות. להלן תיאור המעשה: רב־נגד יגאל לוי ממלא תפקיד של מנהל עבודה בפלוגת הציוד המֵכָנִי ההנדסי של גדוד "אסף" מחטיבת "עקבות הברזל". פלוגת הציוד המֵכָנִי ההנדסי של גדוד "אסף" נטלה חלק במבצע לאיתור שלושת הנערים שנחטפו ושנרצחו בגוש עציון. מיד עם סיום מבצע זה, הוזעקה הפלוגה יחד עם כל גדוד "אסף" והתייצבה בשטח בסמוך לרצועת עזה, כדי להשמיד מנהרת טרור. רב־נגד יגאל הפעיל את הציוד המֵכָנִי שנמצא תחת אחריותו, בהתמדה, בנחישות ובשקידה עד שנמצא פתח המנהרה אותה היה צריך להשמיד. מקרים אחרים שבהם לא נמצאו פתחי המנהרות ואף מקרים שבהם נורתה אש לעבר כוחות ההנדסה, לא ריפו את ידיו של רב־נגד יגאל והוא המשיך לפעול במשך שלושהֿעשר ימים רצופים, תוך סיכון אישי רב כשהוא ניצב בכלי הנדסי חשוף, עד שנמצאו פתחי המנהרות והן הושמדו. יכולתו המקצועית והידע שצבר רב־נגד יגאל בהפעלת הציוד המֵכָנִי שנמצא תחת אחריותו ובהפעלת ציוד המֵכָנִי הנדסי אחר הפכו אותו לעמוד התווך של אלה העוסקים באיתור מנהרות טרור ובהשמדתן. רב־נגד יגאל לוי היווה דוגמה ומופת לנגדים האחרים של גדוד "אסף" והראה במעשיו דבקות במשימה לאור המטרה, יוזמה והתקפיות. שלמה (סמי) תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום י"ג בשבט התשע"ה 2 בפברואר 2015