יחידת "רוכב שמיים"

תעודת הערכה אלוף
יחידת רוכב שמיים

יחידת רוכב שמיים


מכתב הערכה ליחידת "רוכב שמיים" על פעילותה במערכת "צוק איתן". במהלך המערכה נפרסו צוותי היחידה לכל רוחב גזרת המערכה וסייעו ברציפות ליחידות רגלים ושריון וליחידות אחרות. הצוותים זיהו מטרות אויב רבות, ולא אחת סיכלו את ניסיונות האויב לפגוע בכוחותינו, ואף הצילו חיים של לוחמים. במהלך המערכה, הקימה היחידה צוותים, הכשירה אותם לביצוע משימתם, והכניסה לפעולה אמצעי לחימה חדשים. תוך כדי הלחימה ובשיתוף עם יחידת אש, פיתחו מפקדי היחידה ולוחמיה טכניקה אשר הגבירה מאוד את יכולת יחידת האש לסייע לכוחות הלוחמים. היוזמה שגילו צוותי היחידה, אפשרה להם להוציא לפועל אלפי גיחות, לסייע למספר גדול מאוד של יחידות לוחמות ולהשרות ביטחון על מפקדיהן. המשימות שהוטלו על היחידה בוצעו במלואן, במהירות וביעילות, על אף קשיים מבצעיים ואחרים. מפקדי יחידת "רוכב שמיים" ולוחמיה בשירות סדיר ובמילואים, פעלו במהלך כל המערכה, לפניה ואחריה. יחידת "רוכב שמיים" הראתה במעשיה דבקות במשימה לאור המטרה, יוזמה, התקפיות ורוח לחימה. סמי תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום ד' באדר תשע"ה 23 בפברואר 2015