אזרח אלכס יעקובוביץ

תעודת הערכה אלוף

תעודת הוקרה וכבוד רשות העתיקות – ענף ים מר אהוד גלילי מר יגאל שץ מר יעקב שרביט מר דניאל מוסקוביץ מר חיים סלעי מר אלכס יעקובוביץ "הנה אנוכי פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם על אדמת ישראל" (יחזקאל ל"ז, י"ב) גיל רגב, אלוף ראש אגף כוח אדם כ"ה שבט תשס"ב 7 בפברואר 2002