אלוף (דימוס) אלעד פלד

תעודת הערכה אלוף
אלעד פלד

אלעד פלד


תעודת הוקרה לאלוף בדימוס אלעד פלד בהערכה רבה לפועלך להטמעת לימודי הביטחון הלאומי, בהיותך מדריך במכללה לביטחון לאומי ולתרומתך רבת השנים לביטחון ישראל. איתי וירוב, אלוף מפקדת המכללות הצבאיות שבט תש"פ פברואר 2020אלוף (דימוס) אלעד פלד