יחידת השליטה והמבצעים - זרוע האוויר והחלל

תעודת הערכה רמטכ"ל
יחידת השליטה והמבצעים - זרוע האוויר והחלל


תעודת הערכה על יצירת מנגנון תכנון ושליטה בזמן אמת, בשיתוף מפקדת יחידות הבקרה, מול התעופה האזרחית, אשר מאפשר לחזות את תמונת התעופה האזרחית באזורי העניין ולתכנן מבצעי מב"ם בדיוק רב וברמת בטיחות גבוהה. בכך, תרמה היחידה תרומה גדולה לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021