סגן אוריאל (אורי) גולד

תעודת הערכה אלוף
אורי גולד

אורי גולד


סגן אוריאל (אורי) גולד שירת כנמר בתעלה ופיקד על אחד המעוזים בגזרה הצפוניתחלק מהנמרים לא קיבלו את התעודה שחולקה לחלק אחר של הנמרים. לא ידוע אם אוריאל גולד קיבל תעודה.