סגן גדעון אורון

תעודת הערכה אלוף
גדעון אורון

גדעון אורון


סגן גדעון אורון על תקופת התנדבותך כ"נמר" בקוו התעלה פברואר 1970 עד מארס 1970 בהוקרה שלמה להט - אלוף מפקד הכוחות המשוריינים בסיני מארס 1970 היה נמר בתעלה בעת מלחמת ההתשה בפברואר 1970 ועד מאי 1970.בתחילה גדעון אורון היה שבועיים במוצב  ה"עוזיות" (מול קנטרה) ולאחר מכן כל שאר התקופה במוצב
"פוררת" מול האי אל בלח, הדרומי ביותר בגזרה הצפונית.

במוצבי התעלה ב"עוזיות" החיילים הסדירים היו מחטיבה 14 שריונרים. בפוררת היו אלה בתחילה חיילי צנחנים ולאחר מכן חיילים מגולני.

את שירותו הסדיר סיים כסגן מפקד סיירת גולני.