אג"ם פיקוד הצפון ומחלקת ההשפעה באגף המבצעים

תעודת הערכה רמטכ"ל
אג"ם פיקוד הצפון ומחלקת ההשפעה באגף המבצעים - גדוד 603


על מבצע חשאי מתמשך אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל כ' במרחשוון התשפ"ג 14 בנובמבר 2022