צל"ש יחידתי גדוד הסיור המדברי

צל"ש האלוף
צל"ש יחידתי גדוד הסיור המדברי


תאריך: 16 באוקטובר 2002 צל"ש: אלוף פיקוד דרום, דורון אלמוג מידע: על הצטיינות בלחימה ברצועת עזה