רפ"ק גבריאל לסט

עיטור המופת משטרת ישראל
גבריאל לסט

גבריאל לסט


רפ"ק גבריאל לסט קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל על מעשה בשנת 1968. העיטור ניתן בשנת 1975. לאות ולעדות כי רפ״ק לסט גבריאל מ.א.218446 גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור העיטור בתאריך 9.9.1968 שימש רב פקד גבריאל לסט כמפקד סיור של משמר הגבול, אשר נע מזרחית לקיבוץ נוה אור. באש שנורתה לעבר הסיור על ידי מארב מחבלים, נפגע קשה כל צוות הסיור. חרף הפציעה הקשה בשתי ידיו, אירגן רב פקד גבריאל לסט את אנשיו לנסיגה רגלית לעבר קיבוץ נוה אור והורה לנהג הסיור שלא להפקיר את הנגמ״ש בשטח. רק לאחר שווידא כי הפעולות הללו בוצעו, החל אף הוא לנוע רגלית לעבר הקיבוץ. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת משטרה