צל"ש יחידתי, יחידת "אגוז" – חטיבת "גולני"

צל"ש האלוף
צל"ש יחידתי, יחידת "אגוז" – חטיבת "גולני" - אגוז


תאריך: פברואר 2015 צל"ש: האלוף מידע: צל"ש מפקד פיקוד הדרום מוענק ליחידת "אגוז" של חטיבת "גולני" על שהראתה דבקות במשימה וחתירה לניצחון, אחריות ומקצועיות. להלן תיאור המעשה: עם תחילת מערכת "צוק איתן", הוטלה על היחידה משימה שמטרתה הייתה לאתר מנהרת טרור בשכונת שוג'אעייה שבמבואות העיר עזה ולהשמידה. במהלך הקרב שהתפתח במקום, כמו במהלך הקרבות שהתרחשו לאחר מכן, הפגינו מפקדי היחידה ולוחמיה תעוזה, נחישות ועשו את כל שנדרש לשם מילוי משימותיהם הקשות והמורכבות. למרות שבאחד הקרבות נפגעו לוחמים וחלק משדרת הפיקוד של היחידה ובכלל זה מפקד היחידה, המשיכו לוחמי היחידה להילחם נגד המחבלים, לעיתים בקרבות פניםֿאלֿפנים מטווחים קצרים ביותר. במהלך כל ימי הלחימה במערכת "צוק איתן" גילו המפקדים והלוחמים יוזמה, גם נוכח סכנות ומכשולים, ופגעו במספר רב של מחבלים. היחידה לחמה ברגל, באופן רצוף ומתמשך לאורך כל המערכה, כדי להשיג הישגים מבצעיים שיכריעו את אויביה. יחידת "אגוז" הראתה במעשיה דבקות במשימה לאור המטרה, יוזמה והתקפיות, נחישות יוצאת דופן ונכונות לבצע את משימותיה באופן רציף. שלמה (סמי) תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום ה' באדר התשע"ה 24 בפברואר 2015