צל"ש יחידתי - יחידת סיור 135 של השריון (חטיבה 7)

צל"ש האלוף ידיעות אחרונות
צל"ש יחידתי - יחידת סיור 135 של השריון (חטיבה 7)


תאריך: מאי 1957 צל"ש: אלוף פרטים: יחידת הסיור צויינה לשבח על שביצעה את משימותיה בדייקנות ובמהירות ללא חת וללא טעות במרחבים הגדולים בהם פעלה. משימת היחידה היתה לגלות את השריון של האוייב ולהזעיק את הטנקים הישראליים. ביותר ממקרה אחד לא חיכו חיילי היחידה ומפקדיה לטנקים. אחד מחיילי היחידה השמיד טנק מצרי מטיפוס T-34 בבזוקה. היחידה גם היתה שותפה בכיבוש מחנות ג'בל ליבני בהם תפסה הפלוגה שבויים רבים. תיאור המעשה: הנני לציין לשבח את פלוגת הסיור 135 על בצוע משימות בדייקנות ובמהירות. משימותיה בוצעו ללא חת, במהירות וללא טעות כל שהיא במרחבים הגדולים בהם פעלה. תודות לרוח הלחימה של הצוותות והמפקדים, בצעה היחידה פעולות תוקפניות תוך סכנה מתמדת, הסתערויות על מחנות ג'בל-לבני, חטיפת שבויים רבים לאחר כיבוש המחנות, השמדת טנק T-54 בבזוקה ושמירת מגע עם יחידות טנקים אויבים, משמשים דוגמא מופתית. על מעשה זה הוענק לה צל"ש אלוף הפיקוד אלוף חיים לסקוב אלוף פיקוד הדרום
יחידת הסיור 135 הוככפה לחטיבה 7 לפני מבצע קדש והיתה בפועל פלוגת הסיור החטיבתית.
מידע מתוך אתר השריון:
פלוגת הסיור קמה בסוף נובמבר 1948 כגדוד פשיטה 19 בחטיבת גולני. לקראת מאי 1949 הוקם הגדוד מחדש בחטיבה 7 והחל לקלוט חיילים מיחידות שונות בצבא שהתפרקו, רובם היו מחטיבה 10. הפלוגה שינתה את שמה לגונדת סיור 17 - שינוי זה הוא משום שעברה לחטיבה 7 ורצו שספרת החטיבה תופיע בשמו. בימיה הראשונים רכבו לוחמיה על שריוניות, ג'יפים וזחל"מים.
בספטמבר 1953 פסקה להיות יחידה עצמאית ועברה תחת פיקודו של גדוד 9 בחטיבה. בתקופה זו השתתפה בנטל פעולות התגמול השונות.
בפברואר 1954 נבנתה מחדש כגדוד סיור 135 והועברה תחת פיקוד מפקדת גייסות השריון. לקראת מבצע קדש חזרה להיות תחת פיקוד חטיבה 7.