צל"ש יחידתי - סדנת שריון

צל"ש האלוף
צל"ש יחידתי - סדנת שריון


תאריך: מאי 1957 צל"ש: אלוף פרטים: עם כל התעצמותם של גייסות השריון עבר מבצע קדש לא היו לצה"ל טנקים רבים מדי. על התקנתם של אלה ועל תיקונם המהיר של הטנקים שנפגעו צויינה סדנת השריון.