נצ"מ רומן יגל

עיטור המופת משטרת ישראל
רומן יגל

רומן יגל


נצ"מ רומן יגל קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976