רס"ל ברוך ביטרן

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ל ברוך ביטרן קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל בתאריך 29 ביולי 1970 השתתף ביטרן במירדף אחרי פורץ מזויין באקדח, שנמלט ממלון בצפון העיר תל אביב. ביטרן לא איבד את קור רוחו, התנפל על הנמלט והשמיט במכה את אקדחו של החשוב ובכך סייע למעצרו. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976