רס"ר עזרא שושן

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר עזרא שושן קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976