רס"ר יוסף בן אברהם

עיטור המופת משטרת ישראל

רס"ר יוסף בן אברהם קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל בתאריך 21 באוגוסט 1972 בהיותו בחוף הים בנתניה בחופשה, נודע לו על חפץ חשוד מתחת לאחד הכסאות, הוא ניגש למקום ומצא שק ובו שעון ונפץ המחוברים למטען חומר נפץ. בן אברהם לא היסס ולאחר שהרחיק את המתקהלים , לקח את המטען ורץ אתו לבור בטחון. במעשהו זה מנע אבידות כבדות בנפש וגילה אומץ לב הראוי לשמש מופת. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976