פקד דוד כהן

עיטור המופת משטרת ישראל

פקד דוד כהן קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976