רס"ל מנחם אלדר

עיטוןר המופת משטרת ישראל

רס"ל מנחם אלדר קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל בתאריך 31 באוןקטובר 1969 רוני נדלר ורס"ל מנחם אלדר משו מן המים אדם שניסה להתאבד בטביעה. הם הצליחו בכך חרף התנגדות האיש והעבירו אותו לבית החולים. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976