רפ"ק נסים שמעוני

עיטור המופת של משטרת ישראל

רפ"ק נסים שמעוני קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל ב-26 במארס 1972 נמצא ילד תלוי על עמוד חשמל של מתח גבוה באחד מרחובותיה של ירושלים. תוך סיכון חייו טיפס רפ"ק נסים שמעוני אל העמוד וחילץ את הילד. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976