אזרח רוני נדלר

עיטור המופת משטרת ישראל

אזרח רוני נדלר קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל בתאריך 31 באוןקטובר 1969 רוני נדלר ורס"ל מנחם אלדר משו מן המים אדם שניסה להתאבד בטביעה. הם הצליחו בכך חרף התנגדות האיש והעבירו אותו לבית החולים. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976רוני נדלר היה שוטר לשעבר