שוטר יצחק אזולאי

עיטור המופת משטרת ישראל

שוטר יצחק אזולאי קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעולתו בשנת 1970. תיאור העיטור בתאריך 12.4.1970 היה נגמ״ש סיור של משמר הגבול באבטחה במרכז העיר רמאללה. לפתע הושלך רימון-יד לתוך נגמ״ש הסיור. שוטר/ח יצחק אזולאי, שנמנה עם אנשי הצוות, לא איבד את עשתונותיו. בקור-רוח ובהעזה תפס את רימון־היד והצליח להשליכו החוצה טרם שהתפוצץ. במעשה זה הציל את חייהם של אנשי הצוות שהיו עמו בנגמ״ש. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת משטרה