רש"ט יוסף סלמאן

עיטור המופת משטרת ישראל

רש"ט יוסף סלמאן קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעילותו בשנת 1970. תיאור העיטור בתאריך 28.8.1970 שימש רב שוטר יוסף סלמאן כנהג נגמ״ש סיור של משמר הגבול, אשר נע מערבית לקיבוץ יפתח. באש שנפתחה ממארב מחבלים לעבר הסיור, נפגעו הנגמ״ש וכל אנשי צוותו. חרף פציעתו נטל רב שוטר יוסף סלמאן את הפיקוד לידיו, הפעיל את המקלע והשיב אש לעבר המחבלים, עד בוא התגבורת. רב שוטר יוסף סלמאן נטל חלק גם בתקריות רבות אחרות, שאף בהן גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת משטרה.