שוטר עליתה אלהואישלה

עיטור המופת משטרת ישראל
עליתה אלהואישלה

עליתה אלהואישלה


שוטר עליתה אלהואישלה קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל. לא אותרה שנת קבלת העיטור