סמ"ר זמיר שהרבני

עיטור האומץ של משטרת ישראל
זמיר שהרבני

זמיר שהרבני


ביום ה-3 ביוני 1970 נורו כמה טילי קטיושה לכיוון בית ספר בבית שאן ואחד הצריפים עלה בלהבות. עם השמע הפיצוצים הגיעו למקום סמ"ר זמיר שהרבני והשוטר ברוך חלמיש. למרות שנאמר להם שהתלמידים בהפסקה וכי איש מהם אינו נמצא בתוך הצריף הבוער, לא היססו לפרוץ פנימה כדי לסורקו, ואומנם גילו בתוך הצריף ילדה שהלהבות אחזו בה. תוך סיכון חיים חילצו את הנערה. שאול רוזוליו, רב ניצב המפקח הכללי כסל"ו תשל"ה דצמבר 1974