שוטר ציון ברד

עיטור המופת משטרת ישראל
ציון ברד

ציון ברד


לאות ולעדות כי שוטר ציון ברד גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תאור המעשה בתאריך 26.3.76 ירה אדם שנתקף אמוק מחלון דירתו בדימונה, לעבר אנשים שעברו ברחוכ. שוטר ציון ברד הוזעק למקום האירוע. למרות שנשקפה סכנה לחייו, פרץ שוטר ציון ברד יחד ע ם שני אנשי משטרה נוספים לדירה, הנמצאת בקומה השלישית. השוטרים התגברו על היורה, הוציאו מידיו את הנשק ועצרוהו. בכך מנעו פגיעה בחייהם של עוברים ושבים. על מעשה זה מוענק לו עיטור המופת הרצל שפיר, רב ניצב המפכ"ל כ"ה בכסלו תשמ"א 3 בדצמבר 1980