סמ"ר פנחס לוי

עיטור המופת משטרת ישראל
פנחס לוי

פנחס לוי


לאות ולעדות כי סמ"ר פנחס לוי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב-11 לאוגוסט 1985 הגיע סמ"ר (אז סמ"ש) בעקבות הודעה של אזרח, לדירה שבה נמצא פורץ חמוש בעוזי. למרות שהפורץ תקפו, הפגין סמ"ר לוי תושייה, אומץ לב ובדבקות במטרה, נאבק בעבריין והביא למעצרו. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי כ"א בחשוון התשמ"ז 23 בנובמבר 1986