פקד שלמה לוי

עיטור המופת משטרת ישראל
פקד שלמה לוי


לאות ולעדות כי פקד שלמה לוי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור המעשה בתאריך 26.3.76 ירה אדם שנתקף אמוק מחלון דירתו בדימונה, לעבר אנשים שעברו ברחוכ. פקד שלמה לוי (אז מפקח) שהיה מפקד תחנת דימונה יצא למקום האירוע יחד עם אנשי משטרה נוספים. למרות שנשקפה סכנה לחייו, פרצו פקד שלמה לוי ושני אנשי משטרה נוספים לדירה, הנמצאת בקומה השלישית. השוטרים התגברו על היורה, הוציאו מידיו את הנשק ועצרוהו. בכך מנעו פגיעה בחייהם של עוברים ושבים. על מעשה זה מוענק לו עיטור המופת הרצל שפיר, רב ניצב המפכ"ל כ"ה בכסלו תשמ"א 3 בדצמבר 1980