פקד שלמה הינדי

עיטור המופת משטרת ישראל
שלמה הינדי

שלמה הינדי


לאות ולעדות כי פקד שלמה הינדי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב-20 לאוגוסט 1985 התגלתה מכונית תופת בתחנה המרכזית של נתניה, פקד שלמה הינדי טיפל בניטרול המטען המורכב ובפירוקו, תוך סיכון חייו ביודעין ומבלי לדעת את שעת ההפעלה של המטען. בכך הפגין פקד שלמה הינדי אומץ לב, תושייה ודבקות במטרה ומנע פגיעה באזרחים. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי כ"א בחשוון התשמ"ז 23 בנובמבר 1986