מפקח אורי שמש

עיטור המופת משטרת ישראל
אורי שמש

אורי שמש


לאות ולעדות כי מפקח אורי שמש גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב-11 לאוגוסט 1985 הגיע מפקח ארי שמש, בעקבות הודעה של אזרח, לדירה שבה נמצא פורץ חמוש בעוזי. למרות שהפורץ תקפו, הפגין שמש תושייה, אומץ לב ודבקות במטרה, נאבק בעבריין והביא למעצרו. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי כ"א בחשוון התשמ"ז 23 בנובמבר 1986