סנ"צ משה שחר

עיטור המופת משטרת ישראל
משה שחר

משה שחר


לאות ולעדות כי סגן-מצב משה שחר גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור המעשה בתאריך 11.3.78 השתלטו מחבלים חמושים על אוטובוס שנע בכביש החוף לכיוון תל אביב. סנן ניצב שה שתר (אז רב פקד) הגיע לכביש החוף. זיהה את האוטובוס ורדף אחריו. בהגיע האוטובוס למחסום שהוצב בצומת יקום הבחין סגן ניצה משה שחר בפקק תנועה ובאוטובוס נוסף. מחשש להשתלטות המחבלים על האוטובוס הנוסף וכדי למנוע היפגעות הנוסעים בכלי הרכב שעמרו בצומת. ירד סגן ניצב משה שחר מרכבו, ותחת אש המחבלים גרם להסרת המחסום. כן סימן לכלי הרכב שבצומת להימלט במהירות ררומה. לאחר הסרת המחסום המשיך האוטובוס לכיוון תל אביב וסנן ניצב משה שחר דלק אחריו. תוך כדי המרדף נזרקו לעברו רימונים ונורו יריות על ירי המחבלים מתוך האוטובוס. כשנעצר האוטובוס בצומת הקנטרי קלאב עזר סגן ניצב משה שחר, תחת אש רמחבלים, לפנות את הפצועיט שנטעו את האוטובוס הבוער על מעשה זה מוענק לו עיטור המופת הרצל שפיר, רב ניצב המפכ"ל כ"ה בכסלו תשמ"א 3 בדצמבר 1980