רס"ר חיים נהרי

עיטור המופת משטרת ישראל
חיים נהרי

חיים נהרי


לאות ולעדות כי רס"ר חיים נהרי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת רס"ר חיים נהרי הצליח לחדור לכנופייה שעסקה בזיוף דולרים, לשהות בקרבה במשך 30 יום ולהעביר מידע בצורה מדויקת ומופתית. זאת, למרות הלחץ הכבד שהפעילו עליו אנשי הכנופייה, אשר חשדו בו כי הינו איש משטרה מושתל. תושייתו, אומץ לבו ודבקותו במטרה של רס"ר נהרי הביאו למעצר חברי הכנופייה, לתפיסת מכשירי הצילום והדפוס שבהם השתמשו ומנעו זיוף דולרים והפצתם בקנה מידה גדול. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי כ"א בחשוון התשמ"ז 23 בנובמבר 1986