נצ"מ יוסף כהן

עיטור המופת משטרת ישראל
יוסף כהן

יוסף כהן


לאות ולעדות כי נצ"מ יוסף כהן גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב-15 לנובמבר 1985, התבצר בחדר האוכל של הפקולטה לחקלאות ברחובות אדם חמוש, שירה לכל עבר ופצע שני אנשים. נצ"מ יוסף כהן (אז סנ"צ) נכנס בהסכמת היורה לחדר האוכל ולאחר שיחה של כשעה וחצי, הצליח להביא את האיש לכך שיניח את נשקו ויסכים להסגרתו. במעשהו זה גילה נצ"מ כהן תושייה, קור רוח, סבלנות ואומץ לב והביא ליד כך שהאירוע יסתיים ללא נפגעים נוספים. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי כ"א בחשוון התשמ"ז 23 בנובמבר 1986