מפקח עומר שטנדל

עיטור המופת משטרת ישראל
עומר שטנדל

עומר שטנדל


לאות ולעדות כי מפקח עומר שטנדל גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור המעשה בתאריך 17.8.78 התגלו מטעני חבלה בתל-אביב, בשוק הכרמל ההומה אדם. מפקח עומר שטנדל, ששימש אז בתפקיד קצין חבלה במרחב דן, קלט באלחוט את ההודעה על האירוע, ביוזמתו מבלי שהתפקיד הוטל עליו, אץ למקום. איתר שני מטענים בעלי עיצמה והבין כי הללו עומדים להתפוצץ בכל רגע. תוך גילוי אומץ לב בלתי רגיל ומיומנות רבה, פירק במו ידיו את מנגנוני ההפעלה מן המטענים בזה אחר זה. פעולתו מנעה פגיעה בנפש וברכוש על מעשה זה מוענק לו עיטור המופת הרצל שפיר, רב ניצב המפכ"ל כ"ה בכסלו תשמ"א 3 בדצמבר 1980