סמ"ר שלמה שפיגל

עיטור האומץ משטרת ישראל
שלמה שפיגל

שלמה שפיגל


סמ"ר שלמה שפיגל קיבל את עיטור האומץ של משטרת ישראל בתאריך 9 בספטמבר 1974 התגלה בקיוסק בפתח תקווה מטען חבלה. שלמה שפיגל הוזעק למקום ופינה את מטען הנפץ לבור בטחון. 5 דקות לאחר מכן המטען התפוצץ. הודות לאומץ לבו נמנע אסון. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976