סמל שני גליה אגסי

עיטור האומץ משטרת ישראל
גליה אגסי

גליה אגסי


סמל שני גליה אגסי קיבלה את עיטור האומץ של משטרת ישראל בתאריך 29 באוגוסט 1965 בשעה 2020 בעת שסמל שני גליה אגסי והשוטרת יונה קוממי ז"ל (בעלת עיטור הגבורה של משטרת ישראל) עמדו בתפקיד סיור במדים ברחוב ביאליק פינת רחוב קלאוזנר ברמת גן, נשמעו יריות מדירה סמוכה. שתיהן רצו לרחוב כאשר יונה קוממי ז"ל רצה ראשונה וסמל שני גליה אגסי אחריה. אגסי הבחינה בגבר הרץ לכיוון רחוב הורדים, כאשר התקרבה יונה קוממי אליו הסתובב האיש וירה בה ולאחר מכן ירה בעצמו והתאבד. גליה אגסי דאגה להעביר את השוטרת יונה קוממי במכונית אזרחית לטיפול רפואי ונשארה לשמור על המקום עד בו עזרה נוספת. לאחר מכן התברר שהאדם שירה והתאבד רצח שני אנשים במשרד סמוך. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976גליה אגסי שירתה במטה מחוז תל אביב