אזרח אברהם אשר

עיטור האומץ של משטרת ישראל
אברהם אשר

אברהם אשר


אזרח אברהם אשר קיבל את עיטור האומץ של משטרת ישראל בשעות הערב של 12 בינואר 1971 התקבלה הודעה על שריפה ברחוב וויצמן בתל אביב. מבלי לחכות לבואם של השוטרים הצליח אברהם אשר להציל מתוך הדירה הבוערת ילדה ששערותיה ובגדיה כבר היו חרוכים. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976