אזרח דוד רוגלזובסקי

עיטור המופת משטרת ישראל

אזרח דוד רוגלזובסקי קיבל את עיטור המופת של משטרת ישראל בתאריך 2 במארס 1970 יוסף קלדס, גבריאל זזון, מצליח גולדשטיין, שמעון עמר ודוד רוגלזובסקי בהיותם איש צבא קבע הביאו למעצרו של חשוד ביריות אקדח. הם מנעו ממנו להכנס למונית וחרף אקדח ששלף לעומתם הצליחו להכניעו. שאול רוזוליו, רב-ניצב המפקח הכללי אייר תשל"ו מאי 1976