רס"ר סעיד קבלאן

עיטור המופת משטרת ישראל
סעיד קבלאן

סעיד קבלאן


רס"ר סעיד קבלאן קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1985. לאות ולעדות כי 41367-4 רב־סמל ראשון סעיד קבלאן גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת רס״ר סעיד קבלאן משרת במשטרת ישראל במשמר הגבול 14 שנים, בתפקידים מבצעיים. בבל תקופת שירותו בלט כלוחם אמיץ ובמפקד לדוגמה. באחת ההתנגשויות עם מחבלים בגבול לבנון, הצליח הצוות שעליו פיקד לחסל כנופייה בת 6 מחבלים, כשרס״ר קבלאן פועל באומץ לב ותוך סיכון עצמי. בפעולה זו, כבפעולות אחרות, הפגין דבקות במטרה, מקצועיות ואחריות מבצעית המהוות מופת אישי. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי