סמ"ש שלמה אלפסי

עיטור המופת משטרת ישראל
שלמה אלפסי

שלמה אלפסי


סמ"ש שלמה אלפסי קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1988. לאות ולעדות כי 31960-8 סמל שני/מ שלמה אלפסי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת משרת כרכז ביטחון שוטף החל משנח 1965. גילה מטעני חבלה שהונחו או נורו ע״י מחבלים ודאג לפירוקם תוך סיכון עצמי רב ביותר. במעשיו גילה אחריות, עירנות, תושייה, דבקות במטרה ועוז רוח, שעליהם זכה להוקרת כל אנשי האזור והראויים לשמש מופת לכלל המשרתים את בטחון ישראל. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, כ״א באייר התשמ״ח 8 במאי 1988