פקד רוני אוחנה

עיטור המופת משטרת ישראל
רוני אוחנה

רוני אוחנה


פקד רוני אוחנה קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1989. לאות ולעדות כי 58479-7 פקד רוני אוחנה גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב־5.7.88 השתתף בצוות סיור בעזה אשר לעברו הושלכו בקבוקי תבערה. יתד עם אנשי הצוות ניהל מרדף אחר זורק הבקבוקים ולא נרתע מן ההמון המוסת והמתפרע. אנשי הצוות הצליחו ללכוד את החשוד ולפזר את ההתקהלות ללא ירי וללא נפגעים ועקב כך נתפסה חוליית מחבלים שפעלה מזה זמן. במעשהו הפגין תושייה, אומץ לב ודבקות במטרה הראויים לשמש מופת לשאר המשרתים במשטרת ישראל. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי ירושליס, כ״ד בסיוון התשמ״ט 27 ביוני 1989